West Begroot 2021

Waarom West Begroot?

Stadsdeel West vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen over de plannen die door de gemeente worden uitgevoerd. Want jij weet wat er nodig is in jouw directe woon- en leefomgeving.

Door West Begroot kunnen de bewoners van Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West en de Baarsjes met plannen komen die goed zijn voor de leefbaarheid in hun buurt.

Alle bewoners kunnen daarna op de ideeën stemmen. Zo krijgen ze inspraak over hoe € 300.000,- van de gebiedsbegroting van stadsdeel West wordt besteed.

Spelregels

 • Je plan draagt bij aan een van deze 3 thema’s:
  • Groen & Duurzaam
  • Minder Arm & Eenzaam
  • Kunst & Cultuur
 • Je plan is bedoeld voor bewoners uit West. Het kan een idee zijn voor een buurt, een specifieke plek of voor het hele stadsdeel.
 • Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit stadsdeel West of daarbuiten. Medewerkers van stadsdeel West, leden van het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie doen niet mee.
 • Het plan dat je indient kun je zelf uitvoeren, maar je kunt ook een plan indienen dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
 • Een plan kan maximaal € 300.000,- kosten. Bij bedragen hoger dan € 50.000,- gelden in Amsterdam aanbestedingsregels. Dit kan betekenen dat jij jouw plan niet zelf uit mag voeren.
 • Een plan moet minimaal 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets door beleidsambtenaren van het stadsdeelkantoor.
 • Je plan moet binnen het begrotingsjaar 2021 kunnen worden uitgevoerd (dus gerealiseerd zijn vóór 31 december 2021).

Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor jouw plan. In overleg met jou past het stadsdeel het plan eventueel aan (maar niet zo dat het oorspronkelijke – en minstens 50 x gelikete - plan onherkenbaar verandert).

voor alle info en je plannen in te dienen:
https://westbegroot.amsterdam.nl/