Oproep: secretaris bestuur

Profiel secretaris bestuur BOUW

Broedplaats BOUW (www.broedplaatsbouw.nl)  is een broedplaats met 45 huurders die met elkaar de broedplaats beheren. BOUW is een broedplaats van makers.
Huurders zijn op verschillende manieren actief in de broedplaats, bestuurslid, bij programmering van activiteiten en verschillende commissies.
In de expositieruimte de Bouwput (www.bouwput.nl) vinden wekelijks activiteiten van huurders en anderen plaats.
Het bestuur van BOUW bestaat uit drie huurders en twee niet-huurders. De bestuursleden die niet huren hebben statutair ook een toezichthoudende rol onder meer op gebied van financiële continuïteit en besluitvorming.
Het bestuur heeft vriendschappelijke en informele omgangsvormen gecombineerd met een praktische invalshoek. We houden niet van lange vergaderingen en zijn doeners. 
BOUW is op zoek naar een secretaris van het bestuur.

Taken secretaris

De taalverdeling binnen het bestuur is niet heel formeel vastgelegd. Op basis van wat zich voordoet, wie tijd en/of kennis van zaken heeft, worden taken verdeeld.
De aandachtsgebieden voor de secretaris zijn:

  • Voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen;
  • Waar nodig toe zien op besluitvorming conform statuten;
  • Aandachtsgebied juridische zaken en verzekeringen.

Profiel

We zoeken iemand de bekend is met de culturele sector bij voorkeur in Amsterdam. Daarnaast is natuurlijk enthousiasme voor de broedplaats van belang. Enige bestuurservaring is wenselijk vooral waar het een aantal formele aspecten van het bestuurswerk aan gaat.

Verder                                                                                                       

De tijdinvestering kan voor een deel zelf worden bepaald. We vergaderen één keer per maand en met voorbereiding erbij kost het bestuurswerk 4-6 uur per maand. Een bestuurslid krijgt een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €2000 per jaar

Meer informatie kun je krijgen bij:

Peim van der Sloot, (huurder) bestuurslid\
deimion@broedplaatsbouw.nl

Bart Geerink (penningmeester)
0640869117
bart@broedplaatsbouw.nl