A Continual Unfolding

solo exhibition by Tjitske Oosterholt

opening event on July 28: 5 - 9 pm 
opening hours on July 29 & 30: 12 - 5 pm (or on appointment)

A Continual Unfolding is an exploration of the uncontrollable, of giving in to the unknown and an openness to whatever is unfolding before you. By working with Polaroids, with its inherently mysterious character, the artist allows herself to be guided by the direction the material wants to take, and to find ways of dealing with this uncertainty. Rather than trying to fight the uncontrollable, the artist attempts to move along with that which cannot be controlled, finding beauty in whatever is beyond our reach. Through the creation of collages, a constructive interaction with the unexpected and the unfamiliar is established, forming a metaphor for finding peace with the insecurity of what the future might hold. Most of the work on show will never fully be set, making each encounter unique and allowing the viewer to become part of this continuous evolution. 

Trust the mysterious unfolding before you.

tjitskeoosterholt.com
info@tjitskeoosterholt.com
@tjitskeoosterholt

---

solotentoonstelling van Tjitske Oosterholt

openingsevenement op 28 juli: 17.00 - 21.00 uur
openingsuren op 29 & 30 juli: 12 - 17 uur (of op afspraak)

A Continual Unfolding is een verkenning van het onbeheersbare, van toegeven aan het onbekende en een openheid voor wat zich voor je ontvouwt. Door te werken met polaroids, met hun inherent mysterieuze karakter, laat de kunstenares zich leiden door de richting die het materiaal wil uitgaan en manieren vinden om met deze onzekerheid om te gaan. In plaats van te proberen het onbeheersbare te bestrijden, probeert de kunstenaar mee te bewegen met dat wat niet kan worden gecontroleerd en schoonheid te vinden in alles wat buiten ons bereik ligt. Door het creëren van collages wordt een constructieve interactie met het onverwachte en het onbekende tot stand gebracht, een metafoor vormend voor het vinden van vrede met de onzekerheid van wat de toekomst zou kunnen brengen. Het meeste van het tentoongestelde werk zal zich nooit volledig afspelen, waardoor elke ontmoeting uniek is en de kijker deel kan uitmaken van deze voortdurende evolutie.