Abstruction

Betreed de intrigerende wereld van "Abstruction", waar de artistieke werelden van Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff en Micha de Bie met elkaar verweven zijn. Deze unieke groepstentoonstelling combineert de ogenschijnlijk tegengestelde concepten van abstractie en obstructie en vat de artistieke spanning samen tussen het verleggen van grenzen Wees getuige van boeiende uitdrukkingen die ontstaan op het snijvlak van innovatie en uitdagingen, die introspectie oproepen en artistieke grenzen verleggen.

Artiesten
Paul Ouwerkerk
Urshtray
Tobias Becker Hof
Micha de Bie

Opening
Vrijdag 23 juni, 17:00-21:00

Tentoonstelling
23/06 - 25/06

Bezoek tijden
11:00 - 18:00 uur

Enter the intriguing world of "Abstruction”, where the artistic realms of Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff, and Micha de Bie intertwine. This unique group show merges the seemingly opposing concepts of abstraction and obstruction, encapsulating the artistic tension between pushing boundaries and navigating obstacles. Witness captivating expressions emerging from the intersection of innovation and challenges, evoking introspection and pushing artistic boundaries.

Artists
Paul Ouwerkerk
Urshtray
Tobias Becker Hoff
Micha De Bie

Opening
Friday 23 June, 17:00-21:00

Exhibition
23/06 - 25/06

Visit hours
11:00 - 18:00